منوی سایت
با توجه به اینکه رله در موتورهای ساید نقش برق رسانی به موتور، استاتور، مدار و بوبین را دارند لذا کیفیت و تعداد آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
تمامی محصولات ژرمن مولر و اینترنس از 4 رله استفاده میکنند.